Mi maradt meg a pandémiás kormányzati intézkedésből?

Elsősorban az adózási és egyéb pénzügyi intézkedéseket mutatjuk be, a nyilvánosan elérhető információk, összefoglalók alapján:

 • A látvány-csapatsport támogatást fel lehet használni a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségekre (lázmérő, maszk, gumikesztyű, teszt, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, folyadék, eü.védőruházat, stb.) a sportfejlesztési program módosítása nélkül, ha az erre vonatkozó egyedi igényt a támogatott szervezet 2020.12.30-ig írásban előzetesen bejelenti a jóváhagyó szervezetnek és az engedélyezi az elszámolást.
 • A banki hitelek fizetési moratóriuma 2020.12.31-ig tart, és az addig lejáró szerződések 2020.12.31-ig meghosszabbodnak. Eddig az időpontig bármikor dönthet úgy az adós, hogy él a fizetési moratóriummal. A tőketartozást a moratórium lejárta után sem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni (azt a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell majd megfizetni). A futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • A 2020.12.31-ig felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek teljes hiteldíj mutatója nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékét (vagyis jelenleg 5,9 %-ot). Viszont 2021.01.01-től a hitelező hirdetményében meghatározott THM-re változik a kamat.
 • A felsőoktatási intézmények hallgatói maximum 500.000,- Ft, a felnőttképzésben részt vevők pedig maximum 1.200.000,- Ft szabad felhasználású hallgatói hitelt igényelhetnek. Ez azokra is vonatkozik, akiknek már van diákhitelük (kivéve azokat, akik nyelvtanulási hallgatói hitelt vettek fel és elmúltak 55 évesek). A hitelt egy összegben folyósítják, ha a Diákhitel szervezettel a hitelfelvevő 2020.12.31-ig szerződést köt. A hitel kamatát az állam átvállalja. A törlesztés időszaka minimum 1 év és maximum 5 év lehet. A hitelfelvevő a 2020/2021. tanév I. félévben 2020.12.31-ig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról.
 • A mezőgazdasági őstermelők részére 2020.05.31. után kiállított ideiglenes igazolvány 2020.12.31-ig igazolja az őstermelői tevékenység folytatását, és az őstermelő jogosult a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozók rendelkezések szerinti adózásra.
 • Akinek már van ügyfélkapuja, az a felhasználói nevét az országos telefonos ügyfélszolgálattól telefonon is megkérdezheti, ahhoz nem kell az okmányirodában, vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatain sorbaállnia.
 • A kisgyermeket nevelők munkaerőpiacra való visszatérésének támogatása, és az álláskeresők támogatása esetében ha a támogatást igénylő foglalkoztatotti jogviszonya a támogatási jogviszony fennállása alatt megszűnik, de 2020.09.30-ig ismét foglalkoztatottá válik, akkor a munkaerőpiacra történő visszatérését folyamatosan fennállónak kell tekinteni.
 • Érdemes észben tartani még, hogy 2020.06.18-tól kötelező a tömegközlekedési eszközön és az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (pl. orvosi maszk, sál, kendő) viselése. Továbbra is maszkot kell viselniük a vendéglátó üzletek vendégek által látogatható területein az ott dolgozóknak. Ez alól csak a 6 éves kor alattiak mentesülnek, ugyanis a 6. életévüket be nem töltötteknek nem kell eltakarniuk a szájukat és orrukat, illetve a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények akkor tarthatóak meg, ha max. 500 fő vesz azon részt (a létszámba az ott dolgozók is beleszámítanak).
 • A kutató-fejlesztők foglalkoztatásához és a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz a kérelmet 2020.08.31-ig lehet benyújtani, és a támogatás 2020.12.31-ig lesz érvényben (ekkor telik le ugyanis a 3+1 hónap).
 • Megmaradt az a szabály, hogy az agrárágazatban (TEÁOR 01, 02 és 03) nem kell lemondani a külföldi vendégmunkásokról, ugyanis munkavégzés céljából a szomszédos államok polgárai a kijelölt határátkelőhelyen, csoportosan beléptethetők Magyarország területére. Az erre vonatkozó szabályok sem változnak, tehát pl. előre be kell jelenteni és csak meghatározott határállomáson jöhetnek be, valamint a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat be kell tartani.
 • A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművész, rendezvényszervező és sportszolgáltatást nyújtó ágazatok bérleti szerződését nem lehet felmondani június 30-ig és bérleti díjuk sem emelhető.
 • A 2020.06.17-ig lejárt, az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonú lakásra kötött lakásbérleti szerződés, helyiségbérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül, a bérlő egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján meghosszabbodtak, ha a veszélyhelyzet ideje alatt kérte a bérlő. A szerződés ezáltal 2020.09.16-ig érvényes.
 • 09.30. a felsorolt éves és soron kívüli adók megállapításának, bevallásának és befizetésének, az adóelőleg megállapításának határideje (az eredeti 2020.05.31. helyett, immár törvényben rögzítve): társasági adó (tao), kisvállalati adó (kiva), iparűzési adó (hipa), energiaellátók jövedelemadója (eja), innovációs járulék (innov.jár.). Az adóelőleget is 2020.09.30-ig kell bevallani, illetve a 2020.04.22.-2020.09.30. között esedékessé váló soron kívüli bevallásokat is 2020.09.30-ig kell beadni. A 2020.09.30-ig esedékessé váló adó- és járulékelőlegeket az utolsó rendelkezésre álló előlegbevallásban megállapított előleg alapulvételével kell megfizetni. Lehet rá mérséklést kérni, ha az adózó számításai szerint az éves adó, járulék nem éri el az előleg összegét.
 • A számviteli beszámolók 2020.09.30-ig való benyújtási határidejét is törvénybe foglalták.Szintén törvénybe foglalták a jogi személyek "könnyített" taggyűlésére vonatkozó szabályait.
 • A tényleges főtevékenységként kedvezményezett tevékenységet végzők 2020.03.-2020.06. hónapra vonatkozó szoc.ho és járulékkedvezménye, valamint egyes KATA-alanyok KATA-jának elengedése törvényben is megjelent, de ugyanaz van benne, mint a Kormányrendeletben. A légiipari ágazatban érvényesíthető adókedvezmények is a Kormányrendeletben részletezettek szerint bekerültek a törvénybe (a közteherfizetési mentesség náluk 2020.05.-2020.12. hónapokra vonatkozik).
 • Nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és befizetni 2020.03.01.-2020.12.31. közötti időszakra.
 • A 2020.04.26-tól 2020.12.31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne. A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallani az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.
 • A SZÉP-kártyák keretösszegének emelkedése is bekerült a törvénybe. E szerint béren kívüli juttatásnak minősül a szálláshely alszámlára utalt támogatás legfeljebb évi 400.000,- Ft, vendéglátás alszámlára utalt támogatás legfeljebb évi 265.000,- Ft, szabadidő alszámlára utalt támogatás legfeljebb évi 135.000,- Ft. Az éves rekreációs keretösszeg költségvetési szervek esetében 400.000,- Ft/év, más munkáltató esetében 800.000,- Ft/év lett. A 2020.04.22-től 2020.12.31-ig SZÉP-kártya számlára utalt béren kívüli juttatást nem terheli szociális hozzájárulási adó sem (tehát ebben az időszakban csak 15 % szja-t kell fizetni utána).
 • A veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzet miatt fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ezen dolgozók esetében 2020.05.01-től 2020.07.18-ig a munkáltató kötelessége a 7.710,- Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése, melyet a járulékbevallásában szerepeltetnie kell.
 • A megbízható adózói minősítés nem szüntethető meg a 2020.03.11.-2020.07.18. közötti időszakban megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással.
 • 07.18-ig lehet benyújtani (egyszer) az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra vonatkozó, max. 6 havi pótlékmentes fizetési halasztásra vagy max. 12 havi pótlékmentes részletfizetési kérelmet. (Nem kell illetéket fizetni, de igazolni vagy valószínűsíteni kell, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.)
 • 07.18-ig benyújtott kérelem alapján a nem természetes személy adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy egy alkalommal kérheti az adótartozás mérséklését. A mérséklés mértéke az adott adónem legfeljebb 20 %-a, de max. 5 millió Ft lehet. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. A mérséklésre akkor kerülhet sor, ha a kérelmező gazdálkodási tevékenységét az adótartozás megfizetése a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Ha az adómérséklést megkapja, akkor fizetési halasztást és részletfizetést már nem kaphat. Ez a kérelem is illetékmentes és 15 napon belül elbírálják.
 • 07.18-ig nem kell EKAER kockázati biztosítékot nyújtani.
 • Ha a pénztárgép, illetve az élelmiszer-automata éves felülvizsgálatának határideje 2020.06.18. előtt járt le, akkor a felülvizsgálatot 2020.10.16-ig kell elvégeztetni.
 • 12.31-ig megmarad az a szabály, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet akár 1 napig is lehet szüneteltetni.
 • A veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti (vagyis a meghatározott munkaidőkeret végéig marad az, amiben megállapodtak, illetve amit a munkáltató elrendelt). Ezen kívül a Munka Törvénykönyvében foglaltakkal kapcsolatban az alábbi veszélyhelyzeti rendelkezések 2020.07.01-ig maradnak érvényben: a munkaidő-beosztás bármikor módosítható (eddig legalább 4 nappal korábban közölni kellett a munkavállalóval a változtatást); a munkáltató egyoldalúan elrendelheti az otthoni vagy távmunkavégzést; a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti a munkáltató (joga van pl. bármikor lázat mérni); a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek (vagyis most bármiről meg lehet állapodni a dolgozóval, nincs korlátozva semmi, ami a Munka Törvénykönyvében eddig korlátozva volt).
 • A bankkártyás fizetésnél az érintéses fizetési művelet 15.000,- Ft-os értékhatára 2020.12.31-ig marad meg.
 • Az ingyenes parkolás 2020.06.30-án szűnik meg, 2020.07.01-jén újra kell parkolási díjat fizetni.
 • Budapesten 2020.05.18.-2020.09.01., az ország többi részén 2020.05.04.-2020.09.01. között nem kell közterület-használati díjat fizetniük a vendéglátó üzletek közterületen lévő terasza után.
 • A 2020.03.11.-2020.06.30. között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 2020.08.31-ig meghosszabbodik.
 • A veszélyhelyzet alatt lejárt gyed, gyes, gyet 2020.06.30-ig meghosszabbodik.
 • A 2020.03.11.-2020.06.30. között lejáró rehabilitációs ellátás 2020.09.01-jén szűnik meg.
 • A végrehajtói kézbesítés 2020.07.01. napján kezdődik újra, ezt követően fogják a végrehajtók - a postai kézbesítés helyett - eljárni.
 • 05.29-től 2020.12.31-ig csak akkor nyújtható be felszámolási kérelem, ha a követelés összege (kamat és járulék nélkül) meghaladja a 400.000,- Ft-ot (eddig ez 200.000,- Ft volt), illetve ha az adósnak küldött fizetési felszólításban írt határidőtől számítva már 75 nap eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a bíróság legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg az adós számára a tartozása megfizetésére (az eddig 45 nap helyett).
 • 05.29-től 2020.10.31-ig a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban nem határozhat a cég megszűntnek nyilvánításáról. A folyamatban lévő kényszertörlési eljárások 2020.10.31-ig felfüggesztésre kerülnek. Ha addig a cég igazolja, hogy helyre állította törvényes működését, akkor megszüntetik a kényszertörlési eljárást. Nem rendelhető el a kényszertörlési eljárás megindítása akkor sem, ha a cég végelszámolása 3 éven belül nem fejeződött be. Ebben az esetben a cég 2020.10.31-ig benyújthatja a törlése iránti kérelmet.
 • A NÉBIH felé az élelmiszerlánc-felügyeleti díj első részletét a vendéglátó-ipar területén 2020.09.30-ig kell teljesíteni.
 • 12.31-ig a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatban dolgozó alkalmi és idénymunka esetén az idénymunka éves kerete 180 nap (120 nap helyett), az alkalmi munka havi kerete pedig 20 nap (15 helyett). Az alkalmi munka éves kerete (90 nap) nem változott!

 

 

Érdekesnek találta a cikket? Ossza meg másokkal!

Megosztás Facebookon