Ügyvédi irodából egyéni ügyvéd – szabályok és tudnivalók

Az új KATA törvény számos ügyvédi iroda adózását változtatja meg, az érintettek száma 5 ezer körül lehet, bár erről a cikk írásakor nem álltak rendelkezésre pontos adatok. Feltételezhető, hogy a kisadózó ügyvédi irodák túlnyomó többsége alanyi áfa mentességet választott, így 12 millió forintos áfa keretük van, akkor is, ha év közben megszűnnének (Áfa tv. 187-196.§).

Az ügyvédi irodák vagy az egyéni ügyvédek nem lehetnek "újkatások", hiszen nem az egyéni vállalkozókról szóló törvény alapján végzik a tevékenységüket - egyébként ebből az okból a szintén speciális elbírálású állatorvosok is kiesnek az újkatázásból. Amíg az egyéni ügyvédek várhatóan tudják választani az átalányadózást vagy választás hiányában a normál egyéni vállalkozás szabályai szerint adóznak, az ügyvédi irodák esetében súlyos eltéréseket okozhat, ha kettős könyvvitelre kell áttérni. A kettős könyvvitel kötelező könyvvizsgálatot von maga után és az adózása is drágább, mintha egyéni ügyvédként, átalányadózással folytatódna a működés.

Az érintett ügyvédi irodák közül szinte mindegyik egyszemélyes ügyvédi iroda. Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint (Ütv. 97.§ (2)) az egyszemélyes ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetéséről szóló döntést hoz és átruházza a jogokat a létrejövő egyéni ügyvédségre, a bejegyzés hatályával.

Az optimális adózáshoz és a kettős könyvvitel elkerüléséhez kulcsfontosságú lesz az egyéni ügyvéddé válás időpontja!

  • Amennyiben ez az időpont 2022.08.31. előtti: az ügyvédi irodát nem illeti meg az új KATA törvény szerinti visszamenőlegesen megemelt KATA keret. Ez azért fontos, mert logikus döntés, hogy a katás ügyvédi iroda minden lehetséges díját - az ügyféllel való megállapodás alapján - még kisadózóként - kiszámlázza 2022.08.31. éjfélig. A katásként leszámlázott bevétel akkor is katás bevétel, ha az a katás időszak után folyik be vagy az egyáltalán nem folyik be. A fentiek alapján a kiszámlázáskor az ügyvédi irodát megilleti a 12 millió forintos alanyi mentes áfa keret is, akkor is, ha aznap éjfélkor megszűnik.
  • Amennyiben ez az időpont 2022.08.31 utáni: az ügyvédi irodát megilleti ugyan az új KATA törvény szerinti visszamenőlegesen másfél millióra emelt KATA keret, de 2022.09.01-jével kettős könyvvitelre kell áttérni, amit kötelező könyvvizsgálatnak is kell kísérnie, függetlenül attól, hogy akár 2022.09.03-án egyéni ügyvéddé válna. Így akár 2022.09.01-2022.09.02. közti önálló, kettős könyvvitelű üzleti év alakulna ki.
  • Amennyiben ez az időpont PONTOSAN 2022.08.31.: az ügyvédi irodát megilleti az új KATA törvény szerinti visszamenőlegesen másfél millióra emelt KATA keret és 2022.09.01-jével várhatóan alkalmazhatja az átalányadózást, új adószámot igényelve. Az adóhatóságtól 2022.09.01-jei hatállyal új adószámot kell igényelni az ÁNYK nyomtatvány PDF-be helyezésével, legalább AVDH hitelesítéssel, e-papíron való beküldéssel, csatolva az ügyvédi kamara határozatát. Az igénylés során figyelni kell az alanyi mentesség és az átalányadózás választására. Az új adószám miatt az alanyi mentességi keret 2022.09.01-2022.12.31. között 4.010.959 Ft, míg az átalányadózói keret 8.021.918 Ft összegű. Az igénylést elvileg 15 napon belül kell benyújtani, de ez a határidő nem jogvesztő.


A 2022.08.31-ével való ügyvédi irodai megszűnés és a 2022.09.01-jével induló egyéni ügyvédi tevékenység bejegyzése terén a területi ügyvédi kamaráknak lesz óriási szerepe. A kérelmek elbírálása során szerencsére már lehetőség van hatályossági dátumot feltüntetni, így az augusztus végén már folyamatosan ülésező kamarai döntéshozó és kiadmányozó testületek 2022.08.31-ei megszüntető hatályossági dátumot alkalmazhatnak az ügyvédi irodákra és 2022.09.01-jével jegyezhetik be az egyéni ügyvédi tevékenységet. 

A megszűnő katás ügyvédi irodák - szemben a kettős könyvvitelt vezető ügyvédi irodák kb. 2-3 hónapos végelszámolási folyamatával - bámulatos egyszerűséggel zárhatják a kisadózási időszakukat adózási szempontból. Nyilvántartást nem kötelesek vezetni, hiszen csak a bizonylatokat és a kiegyenlítést igazoló iratokat kellett megőrizniük. Az ügyvédi iroda megszűnéséről a NAV felé az ÁNYK nyomtatványt be kell benyújtani.

A katás ügyvédi irodák megszűnéséhez az egyes területi ügyvédi kamarák gyakorlata rendszerint a következő:

  1. Be kell nyújtani a kérelmet a területi kamarához az egyéni ügyvédség iránt 2022.08.31-es hatályossági dátummal, egyben kérni kell az egyéni ügyvédi bejegyzést 2022.09.01-jével.
  2. A területi kamara 2022.08.31-én felfüggeszti az ügyvédi irodai státuszt. Ezzel lehetővé válik az egyéni ügyvédség bejegyzése 2022.09.01-jével. Ezt a határozatot augusztus során, hatályossági dátumok feltüntetésével fogja meghozni a területi kamara.
  3. A területi kamara várja majd a NAV igazolását, hogy az ügyvédi iroda törlésének nincs akadálya, valamikor szeptember, de inkább október során. Ehhez a NAV-ot ki kell szolgálni 2022.08.31-es dátummal bezárólag a 22KATA bevallással és nem szabad maradnia köztartozásnak. Célszerű az iparűzési adót is rendezni, mert az önkormányzati adóhatóság nem értesül különben semmiről.

UPDATE1: egyes területi ügyvédi kamarák jelezték, hogy szerintük végelszámolásnak minősül az ügyvédi iroda jogutóddal való megszűnése (Katv. 5.§ (1) k)). Ez nem így van. A végelszámolás Ptk. és Ctv. szerinti fogalom, az ügyvédi tevékenységről szóló törvény azt kizárólag a jogutód nélküli megszűnésnél írja elő alkalmazni (Ügyv. tv. 97.§ (7)). Az egyéni ügyvédként való továbbműködés se nem végelszámolás, se nem átalakulás, csupán egy atipikus jogutódlás. Természetesen én nem szabályozhatom a téma értelmezését, de jó lenne megérteni, hogy a kisadózó ügyvédi iroda egyéni ügyvédként való továbbműködését miért éppen a területi ügyvédi kamarák kívánják jelentősen megbonyolítani a saját tagjaik számára. 

UPDATE2: A jelen cikk publikálása 2022.07.24. volt, ami vélhetően eljutott a területi ügyvédi kamarákhoz is. A Budapesti Ügyvédi Kamara 2022.08.02-án kiadott tájékoztatójában számvitelileg teljesen feleslegesen túlbonyolított folyamatára maga is elismeri, hogy az ügyvédi irodák megszűnése egyáltalán nem végelszámolás, hanem sima megszűnés, amit a törvény szerint egyetlen KATA bevallással kellene kísérni.

 

Ruszin Zsolt
FairConto Zrt. részvényes

 

Érdekesnek találta a cikket? Ossza meg másokkal!

Megosztás Facebookon