Ügyvédi irodából egyéni ügyvéd – szabályok és tudnivalók

Az új KATA törvény számos ügyvédi iroda adózását változtatja meg, az érintettek száma 5 ezer körül lehet, bár erről a cikk írásakor nem álltak rendelkezésre pontos adatok. Feltételezhető, hogy a kisadózó ügyvédi irodák túlnyomó többsége alanyi áfa mentességet választott, így 12 millió forintos áfa keretük van, akkor is, ha év közben megszűnnének (Áfa tv. 187-196.§).

Az ügyvédi irodák, vagy az egyéni ügyvédek nem lehetnek "újkatások", hiszen nem az egyéni vállalkozókról szóló törvény alapján végzik a tevékenységüket - egyébként ebből az okból a szintén speciális elbírálású állatorvosok is kiesnek az újkatázásból. Amíg az egyéni ügyvédek várhatóan tudják választani az átalányadózást, vagy választás hiányában a normál egyéni vállalkozás szabályai szerint adóznak, az ügyvédi irodák esetében súlyos eltéréseket okozhat, ha kettős könyvvitelre kell áttérni. A kettős könyvvitel kötelező könyvvizsgálatot von maga után és az adózása is drágább, mintha egyéni ügyvédként, átalányadózással folytatódna a működés.

Az érintett ügyvédi irodák közül szinte mindegyik egyszemélyes ügyvédi iroda. Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint (Ütv. 97.§ (2)) az egyszemélyes ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetéséről szóló döntést hoz és átruházhazza a jogokat a létrejövő egyéni ügyvédségre, a bejegyzés hatályával.

Az optimális adózáshoz és a kettős könyvvitel elkerüléséhez kulcsfontosságú lesz az egyéni ügyvéddé válás időpontja!

  • Amennyiben ez az időpont 2022.08.31 előtti: az ügyvédi irodát nem illeti meg az új KATA törvény szerinti visszamenőlegesen megemelt KATA keret. Ez azért fontos, mert logikus döntés, hogy a katás ügyvédi iroda minden lehetséges díját - az ügyféllel való megállapodás alapján - még kisadózóként - kiszámlázza 2022.08.31 éjfélig. A katásként leszámlázott bevétel akkor is katás bevétel, ha az a katás időszak után folyik be, vagy az egyáltalán nem folyik be. A fentiek alapján a kiszámlázáskor az ügyvédi irodát megilleti a 12 millió forintos alanyi mentes áfa keret is, akkor is, ha aznap éjfélkor megszűnik.
  • Amennyiben ez az időpont 2022.08.31 utáni: az ügyvédi irodát megilleti ugyan az új KATA törvény szerinti visszamenőlegesen másfél millióra emelt KATA keret, de 2022.09.01-vel kettős könyvvitelre kell áttérni, amit kötelező könyvvizsgálattal is kell kísérnie, függetlenül attól, hogy akár 2022.09.03-án egyéni ügyvéddé válna. Így akár 2022.09.01-2022.09.02 közti önálló, kettős könyvvitelű üzleti év alakulna ki.
  • Amennyiben ez az időpont PONTOSAN 2022.08.31: az ügyvédi irodát megilleti az új KATA törvény szerinti visszamenőlegesen másfél millióra emelt KATA keret és 2022.09.01-vel várhatóan alkalmazhatja az átalányadózást, új adószámot igényelve. Az adóhatóságtól 2022.09.01-es hatállyal új adószámot kell igényelni az ÁNYK nyomtatvány PDF-be helyezésével, legalább AVDH hitelesítéssel, epapíron való beküldéssel, csatolva az ügyvédi kamara határozatát. Az igénylés során figyelni kell az alanyi mentesség és az átalányadózás választására. Az új adószám miatt az alanyi mentességi keret 2022.09.01-2022.12.31 között 4.010.959 Ft, míg az átalányadózói keret 8.021.918 Ft összegű. Az igénylést elvileg 15 napon belül kell benyújtani, de ez a határidő nem jogvesztő.


A 2022.08.31-vel való ügyvédi iroda megszűnés és a 2022.09.01-vel induló egyéni ügyvédi tevékenység bejegyzése terén a területi ügyvédi kamaráknak lesz óriási szerepe. A kérelmek elbírálása során szerencsére már lehetőség van hatályossági dátumot feltüntetni, így az augusztus végén már folyamatosan ülésező kamarai döntéshozó és kiadmányozó testületek 2022.08.31-i megszüntető hatályossági dátumot alkalmazhatnak az ügyvédi irodákra és 2022.09.01-vel jegyezhetik be az egyéni ügyvédi tevékenységet. 

A megszűnő katás ügyvédi irodák - szemben a kettős könyvvitelt vezető ügyvédi irodák kb. 2-3 hónapos végelszámolási folyamatával - bámulatos egyszerűséggel zárhatják a kisadózási időszakukat adózási szempontból. Nyilvántartást nem kötelesek vezetni, hiszen csak a bizonylatokat és a kiegyenlítést igazoló iratokat kellett megőrzniük. Az ügyvédi iroda megszűnéséről a NAV felé ÁNYK nyomtatványt be kell benyújtani.

A katás ügyvédi irodák megszűnéséhez célszerű az egyes területi ügyvédi kamarák gyakorlata rendszerint a következő:

  1. Be kell nyújtani a kérelmet a területi kamarához az egyéni ügyvédség iránt 2022.08.31-es hatályossági dátummal, egyben kérni kell az egyéni ügyvédi bejegyzést 2022.09.01-vel.
  2. A területi kamara 2022.08.31-én felfüggeszti az ügyvédi irodai státuszt. Ezzel lehetővé válik az egyéni ügyvédség bejegyzése 2022.09.01-vel. Ezt a határozatot augusztus során, hatályossági dátumok feltüntetésével fogja meghozni a területi kamara.
  3. A területi kamara várja majd a NAV igazolását, hogy az ügyvédi iroda törlésének nincs akadálya, valamikor szeptember, de inkább október során. Ehhez a NAV-ot ki kell szolgálni 2022.08.31-es dátummal bezárólag a 22KATA bevallással és nem szabad maradnia köztartozásnak. Célszerű az iparűzési adót is rendezni, mert az önkormányzati adóhatóság nem értesül különben semmiről.

 

UPDATE1: egyes területi ügyvédi kamarák jelezték, hogy szerintük végelszámolásnak minősül az ügyvédi iroda jogutóddal való megszűnése (Katv. 5.§ (1) k)). Ez nem így van. A végelszámolás Ptk. és Ctv. szerinti fogalom, az ügyvédi tevékenységről szóló törvény azt kizárólag a jogutód nélküli megszűnésnél írja elő alkalmazni (Ügyv. tv. 97.§ (7)). Az egyéni ügyvédként való továbbműködés se nem végelszámolás, se nem átalakulás, csupán egy atipikus jogutódlás . Természetesen én nem szabályozhatom a téma értelmezését, de jó lenne megérteni, hogy a kisadózó ügyvédi iroda egyéni ügyvédként való továbbműködését miért éppen a területi ügyvédi kamarák kívánják jelentősen megbonyolítani a saját tagjaik számára. 

UPDATE2: A jelen cikk publikálása 2022.07.24 volt, ami vélhetően eljutott a területi ügyvédi kamarákhoz is. A Budapesti Ügyvédi Kamara 2022.08.02-án kiadott tájékoztatójában, számvitelileg teljesen feleslegesen túlbonyolított folyamatára maga is elismeri, hogy az ügyvédi irodák megszűnése egyáltalán nem végelszámolás, hanem sima megszűnés, amit a törvény szerint egyetlen KATA bevallással kellene kísérni.

 

Ruszin Zsolt
FairConto Zrt. részvényes

 

Érdekesnek találta a cikket? Ossza meg másokkal!

Megosztás Facebookon