Katás cégek, ügyvédi irodák áttérési könyvvizsgálatára adott nyilvános ajánlat

A kisadózás szabályainak változása alapján 2022.08.31-ével megszűnik a kisadózó betéti társaság, közkereseti társaság és ügyvédi iroda KATA alanyisága! A további működés esetén úgy kell kettős könyvvitelre áttérniük 2022.09.01-jével, hogy a nyitómérlegüket kötelesek a számviteli törvény szerint könyvvizsgáltatniuk (Szvt. 2/A.§).

Sajnos, a kormány úgy gondolta, hogy KONTROLL NÉLKÜL térhetnek át a katás cégek a kettős könyvvitelre. Az intézkedés sérti a jogbiztonságot és a könyvvizsgálat terén szűklátókörű.

A nem kötelező könyvvizsgálat választása esetén a 2022.08.31-én kettős könyvvitelre áttérőknek nem tűnik sürgős feladatnak. A könyvelő összeállítja majd a nyitást valamikor ősszel és vélhetően segít - ha ez beletartozik a megbízásába - felvenni velünk a kapcsolatot és végig menni az alábbi 7 ponton. A könyvvizsgálat eredményére a 2023.05.31-ig közzéteendő beszámoló összeállításakor logikailag már nagyon szükség lenne. Azok, akik a kettős könyvvitelre való áttérést követően később végelszámolnak, tudniuk kell, hogy már lehet olyan NAV revizorral találkozni, aki az áttérési könyvvizsgálói jelentést bekéri. Miért ne kérhetné be?

A katás betéti társaság, közkereseti társaság vagy ügyvédi iroda esetén előzetes vizsgálat tárgyát képezik a társaság nyilvánosan elérhető iratai, adatai, megállapításra kerül a tényleges tulajdonos, írásos szerződéskötésre kerül sor, e-aláírással. A szerződésminta alapján e-aláírással aláírt szerződésben a katás cég vezetője vállalja, hogy teljességi nyilatkozatot tesz. Ez a fajta könyvvizsgálat nem igényel külön szoftveres infrastruktúrát, az ingyenes programokkal ellátható, így a díjazás kizárólag a könyvvizsgáló véleményének kialakításához szükséges hozzáadott értéket tükrözi. A vizsgálathoz szükséges bemutatni a katás cég önkormányzati adóhatóságnál és a NAV-nál vezetett adófolyószámláját. A könyvvizsgálathoz nyitó főkönyvi kivonatra és nyitómérlegre van szükség.

Az áttérés könyvvizsgálatához
a FairConto Audit Kft. vagy
Ruszin Zsolt egyéni vállalkozó
a kisadózást követő nyitómérleg könyvvizsgálatát
egységesen 90 ezer forintért vállalja.

 

A FairConto Audit Kft. (adószáma: 14886571-2-43) esetén a fenti ár nettó árként értelmezendő, arra általános forgalmi adó kerül felszámításra. Ruszin Zsolt jelenleg kisadózó, de 2022.09.01-től általányadózó egyéni vállalkozó (adószáma: 72905001-1-40), alanyi áfa mentességet választott.

Lépések a könyvvizsgálati szolgáltatási ajánlat elfogadásához és a könyvvizsgálat igénybevételéhez:

  1. Töltse le a FairConto Audit vagy Ruszin Zsolt szerződését, egészítse ki a Megbízó nevével, székhelyével és adószámával.
  2. Nyomtató, papír és toll használata nélkül mentse a szerződést DOC vagy hasonló formátumban, PDF-fé alakítás nélkül.
  3. Ha a képviseletre jogosult egyedül jár el, akkor az ügyfélkapuja segítségével alá kell írnia ASICE formátumban a szerződést AVDH-val, majd le kell töltenie a fájlt. Ha több személy együttesen jogosult a képviseletre, akkor a 2. pontban szereplő fájlt (esetleg átnevezve, valamilyen kulturált fájlnévre), ismét alá kell írnia a többi képviseletre jogosult személynek, szintén AVDH-ban, megtartva az ASICE formátumot.
  4. A letöltött szerződést az adófolyószámlákkal, az esetleges követelések, kötelezettségek, a tárgyi eszközök adataival, valamint a nyitó főkönyvvel és a nyitómérleg tervezetével el kell küldeni a FairConto Audit vagy Ruszin Zsolt e-mail címére.
  5. Ha az előzetes vizsgálódás után a könyvvizsgálói megbízás elfogadásra került és a nyitómérleg könyvvizsgálatára visszajelzést kaptak (például: nincs akadálya a tiszta vélemény kibocsátásának), akkor ki kell tölteni vagy a FairConto Audit-ra a teljességi nyilatkozatot vagy Ruszin Zsolt-ra a teljességi nyilatkozatot és a 3-as pont szerint AVDH-val aláírva visszaküldeni.
  6. Az e-mailen megkapott papíralapú számlát ki kell egyenlíteni.
  7. Az elektronikus aláírással, e-mailen megküldött könyvvizsgálati jelentést meg kell őrizni.

 

Az ajánlat során figyelembevételre került a Magyar Könyvvizsgálói Kamara díjajánlása is.

Érdekesnek találta a cikket? Ossza meg másokkal!

Megosztás Facebookon