Katás cég áttérése másik adózásra – könyvvizsgálati ajánlat

Az egyéni vállalkozónak nem kell áttéréskor könyvvizsgáltatnia, de a betéti társaságnak, közkereseti társaságnak, ügyvédi irodának (továbbiakban: katás cég) igen!

A kisadózás kapcsán a számlabefogadók a 40%-os adóval való fenyegetettség okán a kifizetők nyomására, vagy egyetlen külföldi megrendelő esetén a katás cég önmaga is juthat arra a döntésre, hogy áttér a társasági adózás alá. A KIVA választása is lehetséges a számukra, ami a FairConto Zrt. kalkulátora szerint csak egy hajszállal marad el a társasági adózás mellett, de a "foglalkoztatás és beruházás" kombinációja esetén a KIVA lenne az előnyösebb.

A katás cég esetén, előzetes vizsgálat tárgyát képezik a társaság nyilvánosan elérhető cégiratai, megállapításra kerül a tényleges tulajdonos, írásos szerződéskötésre kerül sor, e-aláírással. A szerződésminta alapján e-aláírással aláírt szerződésben a katás cég vezetője vállalja, hogy teljességi nyilatkozatot tesz. Ez a fajta könyvvizsgálat nem igényel külön szoftveres infrastruktúrát, az ingyenes programokkal ellátható, így a díjazás kizárólag a könyvvizsgáló véleményének kialakításához szükséges hozzáadott értéket tükrözi. A vizsgálathoz szükséges bemutatni a katás cég önkormányzati adóhatóságnál és a NAV-nál vezetett adófolyószámláját. A könyvvizsgálathoz nyitó főkönyvi kivonatra van szükség és nyitómérlegre.

Az áttérés könyvvizsgálatához a FairConto Audit Kft. (14886571-2-43) a következő nyilvános ajánlatot teszi:

 1. Tárgyi eszközzel, követeléssel, kötelezettséggel nem rendelkező katás cég esetén, 2 munkaórát feltételezve, a díj 60.000 + ÁFA
 2. Az adóhatóságok, vagy a vevők felé követeléssel rendelkező katás cég esetén, 2,5 munkaórát feltételezve, a díj 75.000 + ÁFA
 3. Követeléssekkel, szállítói kötelezettségekkel és tárgyi eszközökkel is rendelkező katás cég esetén, 3 munkaórát feltételezve, a díj 90.000 + ÁFA

Az ajánlat során figyelembe vételre került a Magyar Könyvvizsgálói Kamara díjajánlása is.

Az áttérési könyvvizsgálat igénybe vehető Ruszin Zsolt e.v. (72905001-1-40) szolgáltatásaként is. Ekkor ÁFA nem kerül felszámításra.

Lépések a könyvvizsgálati szolgáltatási ajánlat elfogadásához:

 1. Töltse ki a FairConto Audit, vagy Ruszin Zsolt szerződésében a Megbízó nevét, székhelyét és adószámát.
 2. Írja be a szerződésben a fenti 3 csomag szerinti árat.
 3. Nyomtató, papír és toll használata nélkül mentse a szerződést DOC, vagy hasonló formátumban, PDF-é alakítás nélkül.
 4. Ha a képviseletre jogosult egyedül jár el, akkor az ügyfélkapuja segítségével alá kell írnia ASICE formátumban a szerződést AVDH-val, majd le kell töltenie a fájlt.
 5. A letöltött szerződést az adófolyószámlákkal, az esetleges követelések, kötelezettségek, a tárgyi eszközök adataival, valamint a nyitó főkönyvvel és a nyitómérleg tervezetével el kell küldeni a FairConto Audit, vagy Ruszin Zsolt e-mail címére.
 6. Ha több személy együttesen jogosult a képviseletre, akkor a 4. pontban letöltött fájlt (esetleg átnevezve, valamilyen kulturált fájlnévre), ismét alá kell írnia a többi képviseletre jogosult személynek, szintén AVDH-ban, megtartva az ASICE formátumot.
 7. Ha a megbízás elfogadásra került és a nyitómérleg könyvvizsgálatára visszajelzést kaptak, akkor ki kell tölteni vagy a FairConto Audit-ra a teljességi nyilatkozatot, vagy Ruszin Zsolt-ra a teljességi nyilatkozatot és a 4-es (és 6-os) pont szerint AVDH-val aláírtan visszaküldeni.
 8. Az e-mailen megkapott papíralapú számlát ki kell egyenlíteni.
 9. Az elektronikus aláírással, e-mailen megküldött könyvvizsgálati jelentést meg kell őrizni.

Érdekesnek találta a cikket? Ossza meg másokkal!

Megosztás itt: facebook
Megosztás Facebookon