Újra rendeleti úton kavarták meg a katás szabályokat

A kormány senkivel se egyeztetve újabb rendeletet jelentetett meg az évtizedekig munkaszüneti nappal kísért nagy októberi szocialista forradalom évfordulójának estéjén (éjszakáján?), 2022.11.07-én. A közlönykiadó értesítése szerint csak másnap történt meg a megjelenés, de ennek ellenére 2022.11.08-án a rendelet egyes szakaszai már hatályba is léptek. A Magyar Közlönyben megjelent rendelete címe szerint az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról szól és az módosítja az újkatázásból való kihajítás során történő adóhatósági eljárást. A váratlan módosítás után jogosan merül fel a kérdés, hogy miért van szükség ilyen módon az adózási szabályok módosítására?

A rendelet első paragrafusának első bekezdésben a jogalkotó ténymegállapítást tesz, ami szokatlan, hiszen szabályozott kérdést nem lehet - a párhuzamosság tilalma miatt nem is szabad - újra szabályozni: a rendelet megállapítja, hogy a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás ellenértékeként bevételt (a taxis személyszállításból származó bevétel kivételével). Ez a rendelkezés azonban nemcsak tartalmilag, de szó szerinti is azonos a jelenlegi törvény szövegével.

A következő bekezdés viszont újdonság, mert eddig az adóalanyiság megszűnési szabályaiból hiányzott a főállású kisadózói státusz hiánya miatti állapot kezelése. A törvény eddig csak "bemeneti" feltételként írta elő, hogy a kisadózó főállású legyen, kimeneti szabályozás nem volt. A rendelet most novembertől kezdődően ír elő kimeneti (megszüntetési) szabályt, amely annak a hónapnak az utolsó napjával rendeli a megszűnést, amikor a főállású kisadózás már nem áll fenn. Így közel egy hónapig is lehet munka mellett kisadózni, de aki szeptember 3-án szorult ki a KATA törvény fogalmából, elvileg 2022.11.30-ig újkatás maradhat.

Kérdéses, hogy az adózói bejelentés hiányában a NAV mennyire gyorsan fogja vizsgálni a főállású kisadózás hiányát és mikor érkeznek majd a határozatok, miközben évtizedes probléma, hogy a dolgozói bejelentések körül nagy a káosz. Az viszont már most is tény, hogyha a főállású kisadózó fogalmából kiszorult személy a hónap utolsó napjáig bejelentést tesz, akkor a következő hónap első napjával választhatja az átalányadózást (KATA tv. 12.§ (5)).

A mai napon (2022.11.08.) kiderült, hogy a NAV Központi Irányítása Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztálya tanácskozást tartott a rendelet kapcsán, de a NAV munkatársai felé még nem küldtek az eredményről tovább semmit. Ebből egyenesen következik, hogy a Pénzügyminisztérium még az adóhatósággal se egyeztetett, előzetesen, ráadásul a novembertől először alkalmazandó szabály kapcsán nem tudni, hogy mi a helyzet a szeptember vagy október során a főállású kisadózó fogalmából kiszorultak esetével.

Bár a közteherviselés elvileg közügy. Sőt! Az újkatásokra vonatkozó szabályok széles körű egyeztetése elvárható lenne, arra ismét nem került sor, mert ugye a jogalkotási szabályokkal és azok "átértelmezésével" visszaélve az adótechnikai módosításokat se egyezteti a kormány, pedig az kötelező lenne (Egyeztetési tv. 5.§ (3) c)).

A módosítás - válaszul az érintettek tiltakozására - módosítja a személyi jövedelemadóról szóló törvényt is, így 2023. januárjától a személygépjármű-vezető képzésből származó bevételek is 80 százalékos költséghányad mellett lesznek átalányadózóként leadózhatóak. Jó magyar szokás szerint a 85.53.11-es TESZOR kódhoz nem tartozik ugyanilyen számú ÖVTJ szakmakód, így a 855301-es tevékenységet választók fogják a 85.53.11-es TESZOR kód szerinti 80 százalékos költséghányadot alkalmazni.

A kormány még módosította az extraprofit adókról szóló rendeletének népegészségügyi termékadóval összefüggő részét, amely szerint az előrecsomagolt (édes, sós) tészták mentességi küszöbértékeit pontosították (utólag).

Update: És lőn: újabb adószabályt módosítottak rendeleti úton. Az "extraprofitadós" rendelet eredetileg utasonként határozta meg a légiközlekedést sújtó adót. Ezt most kilogramm szerint egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi járművel osztályozásával, utasonkénti összegre változik 2023-tól. Így a rendelet a kisebb környezetterhelésű repülőgépek esetén 30%-os csökkenést, a környezetszennyezőbbeknél 30% körüli adóemelést jelent (ide tartoznak a magánrepülőgépek is). Ez is mutatja, hogy milyen átgondolatlan volt a 2022 nyarán hozott rendelet, ha a kormány csak mostanra tájékozódott arról, hogy miként érdemes ezt az adót kivetni.

Kg / Ft Európai úti cél Európán kívül úti cél
2022.07.01-től 3 900 9 750
2023.01.01-től
0-10,5 2 700 6 800
10,5-17,5 3 900 9 750
'17,5 felett 5 100 12 700


Ruszin Zsolt
a FairConto Zrt. részvényese

Érdekesnek találta a cikket? Ossza meg másokkal!

Megosztás Facebookon