Könyvelés

Havi feldolgozás keretében a főkönyvi (naplófőkönyvi, pénztárkönyvi) nyilvántartásokban lekönyveljük a bizonylatokat, elvégezzük az éves (évközi) zárlati munkálatokat, határidőre elkészítjük az éves beszámolót és a bevallásokat.
Előírás szerint vezetjük az analitikus nyilvántartásokat (ÁFA analitika, befektetett eszközök nyilvántartása, stb.). Kérésre véleményezzük a Megbízónk által készített egyéb belső nyilvántartásokat, (útnyilvántartás, vevői-szállítói pénzügyi elszámolások, stb.). Az adó- és járulékbevallásokat a jogszabályokban előírt határidőre előállítjuk és - adóhatósági bevallás esetén - adószakértői ellenjegyzéssel - akár az Interneten keresztül - benyújtjuk. A Megbízóink törzs- és egyéb nyilvántartási adatait a megfelelő hivataloknál bejelentjük. Adózási kérdésekben biztosítjuk az igényelt információkat, figyelembe vesszük a Megbízónk adó-optimalizálási szándékait. Segítjük a Megbízó ügyviteli munkájának és egyes szakirányú munkafolyamatainak betanítását a vállalkozás vezetésének, illetve dolgozóinak. Minden hónap végén - a Megbízónk általunk előkészített munkaügyi jelentése alapján - számfejtjük a béreket, vezetjük a szükséges bér-nyilvántartásokat, kimutatásokat, közreműködünk az egyéb munkaügyi feladatok ellátásában (kilépés, áthelyezés, munkaerő felvétel, egyéb jogviszony keretében végzett munkák megbízásai, díjazása, stb.). Elkészítjük az éves munkáltatói személyi jövedelemadó bevallásokat, vagy megfelelő adóigazolásokat bocsátunk ki. Határidőben összeállítjuk és elektronikus adathordozón beküldjük az éves állami nyugdíj-adatszolgáltatást.

Megbízónkat úgy képviseljük az adóhatóságnál, hogy biztosítva legyen számukra a törvény által meghatározott kötelezettségeik teljesítése, de lehetőségeik minél előnyösebb kihasználása is. A vállalt feladatokat mindenkor a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével és betartásával végezzük. A választható módszerek és eljárások lényegéről, esetenként tájékoztatjuk a Megbízónkat. Az általunk okozott - hibás vagy téves könyvelés, a vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt kirótt bírságért, károkért (adóhiányért nem) helytállunk. Mentesülünk ezen kötelezettség alól, ha a hibát a Megbízónk téves bizonylata vagy utasítása eredményezte.

Revízió és auditálás esetén (pl. NAV, Kormányhivatal, könyvvizsgáló) rendelkezésére állásunk rendszerint éves átlagban, legfeljebb havi 4 munkaóra (évi 48 munkaóra) erejéig terjed. Bármilyen számottevő jogszabályváltozásról e-mailben, közösségi oldalainkon és hírlevél útján tájékoztatjuk a Megbízóinkat.

Szerződési feltételeink megismeréséhez írjon nekünk: FairConto@FairConto.hu