Igazságügyi Minisztérium
Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat

Nyilvános Cégadatok Kivonata

A Cg.01-06-412888 cégjegyzékszámú FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (1042 Budapest, Virág u 27. 3. em. 17.) 2001. május 25. napján hatályos adatai.

1. Általános adatok
Cégforma: Betéti társaság
Bejegyezve: 1997. június 26.

2. A cég elnevezése
2/2. FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság
Hatályos: 1998/05/12 ...

3. A cég rövidített elnevezése
3/1. FairConto Bt.
Hatályos: 1995/01/15 ...

4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)
4/1. FairConto
Hatályos: 1995/01/15 ...

5. A cég székhelye
5/4. 1042 Budapest, Virág u 27. 3. em. 17.
Hatályos: 1999/09/01 ...

6. A cég telephelye(i)
6/1. 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.
Hatályos: 1999/09/01 ...

8. A létesítő okirat kelte
8/1. 1995. január 15.
Hatályos: 1995/01/15 ...
8/2. 1995. július 1.
Hatályos: 1995/07/01 ...
8/3. 1997. december 29.
Hatályos: 1998/12/29 ...
8/4. 1998. május 12.
Hatályos: 1998/05/12 ...
8/5. 1999. szeptember 1.
Hatályos: 1999/11/09 ...

9. A cég tevékenysége
9/15.
72.30 Adatfeldolgozás
Hatályos: 1998/05/12 ...
9/17.
74.14 Üzletviteli tanácsadás
Hatályos: 1998/05/12 ...
9/18.
80.42 Felnőtt- és egyéb oktatás
Hatályos: 1998/05/12 ...
9/19.
74.12 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Főtevékenység.
Hatályos: 1999/11/09 ...

10. A működés befejezésének időpontja
10/1. Határozatlan.
Hatályos: 1995/01/15 ...

11. A cég jegyzett tőkéje
11/2.
Megnevezés Összeg Pénznem
Pénzbeli hozzájárulás 3000000 Ft
Összesen 3000000 Ft
azaz hárommillió Ft.
Hatályos: 1997/12/29 ...

12. A cégjegyzés módja
12/1. önállóan
Hatályos: 1995/01/15 ...

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai
13/4. Ruszin Zsolt (an.: Afanaszjeva Ljudmilla Pavlovna)
1042 Budapest,Virág u. 27
képviselő
Hatályos: 1999/09/01 ...
13/5. Ruszinné Antal Veronika (an.: Máthé Klára)
1042 Budapest,Virág utca 27
képviselő
Hatályos: 1999/09/01 ...

17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele
17/1. HU
Hatályos: 1997/06/26 ...

18. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja
18/2. Magyar Könyvvizsgáló Kamara
Kamarai azonosítószám: 0-01-307
Hatályos: 1999/11/09 ...

20. A cég statisztikai számjele
20/1. 28566506-7412-212-01.
Hatályos: 1999/11/09 ...

21. A cég adószáma
21/2. 28566506-2-41.
Hatályos: 1999/11/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. A beltag(ok) adatai
1/5. Ruszin Zsolt (an.: Afanaszjeva Ljudmilla Pavlovna)
1042 Budapest,Virág u. 27
Hatályos: 1999/09/01 ...
1/6. Ruszinné Antal Veronika (an.: Máthé Klára)
1042 Budapest,Virág utca 27
Hatályos: 1999/09/01 ...

2. A kültag(ok) adatai
2/4. Antal Árpád Zsolt (an.: Máthé Klára)
9027 Győr,Budai út 20
Hatályos: 1999/09/01 ...

3. A társaság kültagjai betétjének együttes összege
3/1. 2000.-Ft, azaz kettőezer Ft.
Hatályos: 1995/01/15 ...

A fenti cégkivonat mint közokirat (1997: CXLV.tv.4.§(1)bek.) tanúsítja, hogy a benne foglalt adatok megegyeznek a cégbíróságon nyilvántartott adatokkal.


Készült:2001/05/25. A kiadmány ára: 863.-Ft.
Microsec hálózati szolgáltató