Tanácsadó Adófizetési határidők
Hungarian Croatian Czech Dutch English French German Irish Polish Russian
Adófizetési határidők
2011. január 02. vasárnap, 21:20

Az adófizetési határidők elmulasztása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal úgy számolja a késedelmi pótlékot, hogy arról csak az évet követően, kb. szeptember végéig küld értesítést és a kamatot is ekkor terheli. (magánszemélyek esetén augusztus 31-ig) Az önkormányzati adóhatóság és más adóhatóságok a kamatot értesítés nélkül felszámítják, annak összege utólag derül csak ki. Az utalásoknál általában hivatkozásként a vállalkozás adószámát kell feltüntetni. A kisvállalkozásokra legjellemzőbb adónemek befizetési határideje: (amennyiben a befizetési határidő nem banki nap, a befizetés az első banki napon válik esedékessé):

 

Az adóhatóság új számlaszámokat jelentetett meg az SZJA, Egészségbiztosítási járulék, Nyugdíjbiztosítási járulék adónemekre 2012.01.01-től ezek alkalmazása 2012.02.12-án esedékes bevallástól számítottan kötelező.

 

Megnevezés

Rövidítés

Bankszámlaszám

Utalási határidő

Általános forgalmi adó

ÁFA

10032000-01076868-00000000

Tárgyhót (negyedévet) követő 20. nap
éves bevallóknak: február 25.

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

 

levont:

10032000-06056229-00000000

kifizetői:

10032000-06057749-00000000

tárgyhót követő 12. nap

Nyugdíjbiztosítási alap

 

levont:

10032000-06055974-00000000

kifizetői:

10032000-06056236-00000000

tárgyhót követő 12. nap

Egészségügyi hozzájárulás

EHO

10032000-06056212-00000000

(itt nincs külön levont és kifizetői befizetési számla)

tárgyhót követő 12. nap

Személyi jövedelem adó

SZJA

levont:

10032000-06055950-00000000

kifizetői:

10032000-06056353-00000000

tárgyhót követő 12. nap

Társasági adó, -előleg

TÁNYA

10032000-01076019-00000000

tárgyhót (negyedévet) követő 20. nap
feltöltés: december 20,
különbözet: május 31.

Egyszerűsített vállalkozói adó

EVA

10032000-01076033-00000000

negyedévet követő 12. nap

Helyi iparűzési adó Budapest

IPA

11784009-15490012-03540000

március 15, szeptember 15
feltöltés: december 20,
különbözet: május 31.

Szakképzési hozzájárulás

 

10032000-06056061-00000000

2012-től a tárgyhót követő 12. nap és az éves különbözet február 25.

Kisadózók tételes adója KATA

10032000-01076349-00000000

tárgyhót követő 12. nap

Módosítás dátuma: 2013. január 02. szerda, 09:17
 

Itt talál minket

Elérhetőségeink

FairConto

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

8900 Zalaegerszeg, Nefelejcs u. 2/a.

Postafiók:  1329 Budapest, Pf. 89.

Fax: (+36-1) 238-8024

Facebook